Výměna zboží

Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není úplně podle Vašich představ, rádi Vám jej vyměníme za jinou velikost nebo jiné zboží. 

Kupujícímu umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí poslední části zásilky bez udání důvodu. Zboží lze i vrátit bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zásilky. 

Pokud se rozhodnete pro výměnu nebo vrácení zboží, je nutné dodržet tyto základní podmínky.

Zašlete e-mail s číslem objednávky a informací, že zboží vracíte na: info@babydo.cz.

Zboží je nutné zaslat na adresu: ADELAINE trade s.r.o.
Návsí 288, Návsí 73991. Zásilka musí obsahovat kopii faktury, dokument o odstoupení od kupní smlouvy a číslo bankovního účtu, kam Vám mají být vráceny peníze.

Po obdržení vráceného zboží bude vše znova řádně zkontrolováno a poté Vás budeme kontaktovat nejpozději do 7 – 10 prac. dnů.

Zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato! Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí poslední části zásilky.

Nepřijímáme zboží k výměně v případě, že zboží neprojde kontrolou z těchto důvodů:

 • oblečení je bez původních štítků, visaček
 • zboží je vyprané
 • zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
 • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí
 • zboží není schopné dalšího prodeje

Zásilku ve vlastním zájmu pošlete jako doporučený balík s pojištěním na hodnotu zboží (v případě ztráty, nebo znehodnocení balíku si ho budete moci s podacím lístkem na poště vyreklamovat). Vyměněné zboží Vám bude odesláno přepravní službou na Vaši adresu.

Případné finanční rozdíly budou po výměně zboží vyrovnány. V případě vzniklého přeplatku Vám bude přeplatek odeslán na Váš účet. V případě vzniklho nedoplatku prosíme o zaslání nedoplatku na náš účet.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat požadavek na výměnu a zboží bude vráceno zpět.

Výjimky

Právo na vracení zboží nelze uplatnit u zboží zhotoveného na přání zákazníka/zakázkové zboží – potisk, vyšívka na zboží dle přání zákazníka, jiný rozměr a povaha produktů, produktvyrobený na zakázku dle atypických rozměrů. Rovněž zpět nepříjímáme kosmetiku a zboží s označením ra… nebo et… – zboží z externího skladu.

Reklamace

Kupující oznámí oprávněnou reklamaci písemně a to následujícím způsobem. Na e-mailovou adresu provozovatele eshopu info@babydo.cz napište detailní popis reklamace společně s fotografií poškozeného zboží zobrazující reklamované vady. Přiložte také vyplněný reklamační protokol, který si stáhněte zde a doklad prokazující koupi zboží (faktura). Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

Kupující bude prodejcem nejpozději do 3 pracovních dnů informován dalším postupu.

Důležité

U reklamovaného zboží musí být písemná informace (reklamační protokol) s informaci k reklamovanému zboží. V případě, že reklamace dorazí bez písemné informace, nebude reklamace vyřízena v termínu. Vždy je nutné tento doklad dodat společně se zbožím, abychom hned mohli reklamaci řešit.

Došlo vám poškozené zboží?

V případě, že krabice jeví poškození, popř. je polepena páskou přepravní společnosti, vyžádejte si u řidiče zápis, kde se poznačí, že jste převzali zásilku se známky poškození. K uznání reklamace je potřeba reklamaci nahlásit nejpozději do 24h od převzetí, při zjištění vad způsobeny přepravou – nelze tuto reklamaci uznat !

Při zjištění vady neodkládejte reklamaci

Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 1.  Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí), při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat, buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.        GIES tel: (+420) 951 277 777,  PPL tel: info@ppl.cz
 2. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.       
 3. Neodborným zacházením.
 4. Zboží bylo poškozeno živly. 
 5. Pokud zboží bylo podáno k reklamaci pozdě tzn. výrobek, či zboží bylo používáno u při zjištění vady dál – nárok na reklamaci zaniká.
 6. Pokud poškození vzniklo při přepravě Vašim přepravcem – před odesláním je nutné si zboží zkontrolovat, reklamace tohoto typu budou automaticky zamítány. Prodejce, který příjme zboží má povinnost si doručené zboží zkontrolovat.

Práva a povinností z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U věcí prodávaných za nižší cenu nebo v akci, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.  

PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA VADY, KTERÉ VZNIKLY PŘI PŘEPRAVĚ.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2020. V případě změn v podmínkách prodeje bude zákazník informován emailem.